Lääketieteellinen jääkaappi

- 2021-07-17-

Lääketieteellisten jääkaappien markkinat tuotetyypin, loppukäytön mukaan (veripankit, apteekkipakastimet, sairaalat ja apteekit, tutkimuslaitokset, lääketieteelliset laboratoriot ja diagnostiikkakeskukset), alue - maailmanlaajuinen ennuste vuoteen 2024


Loppukäytön perusteella lääketieteellisten jääkaappimarkkinoiden veripankkisegmentin ennustetaan olevan korkein CAGR sekä arvon että volyymin suhteen ennustejaksolla. Hematologisten sairauksien yleistyminen ja onnettomuuksien lisääntyminen ovat lisänneet plasman kysyntää plasman fraktiointimenettelyissä. Tämä kysyntä on puolestaan ​​johtanut veripankkijääkaappien ja plasmapakastimien kysynnän kasvuun. Nämä tekijät ohjaavat lääketieteellisten jääkaappimarkkinoiden veripankkisegmentin kasvua ympäri maailmaa.HELI-lääketieteellinen jääkaappiyritys on keskittynyt teknologisiin innovaatioihin ja kehittänyt lääketieteellisen jääkaapin 4 asteen lämpötilassa, joka voi täyttää veripankkien vaatimukset. Taatakseen HELI: n laitteiden entistä paremman turvallisuuden ja laadun, yhtiö teki satoja päivityksiä ja testejä.